Persondatapolitik

Persondatapolitik
Websiden benytter ikke cookies, log-statistik eller trafikanalyse af brugerne på websiden.

For at du kan indgå en aftale med os via websiden skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
- Navn 
- Adresse 
- E-mail adresse

Personoplysningerne registreres hos virksomheden og opbevares i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne skal gemmes pga. lovkrav fra Told & Skat.

Vi foretager kun registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere og fakturere varen til dig. 

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger: 
- Ledelsen 
- Administrationen
- Bogholderiet

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret bruger hos www.stofoghobby.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til virksomheden via e-mail: mischa-stofoghobby@hotmail.com.